HR's Search Tool | Giới thiệu | Liên hệ | Hrshare | Hrblog | Hrtrain | Hrmoney | Hrlink | Hrform | Hrjob | Gmail

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Vị trí: CEO, Thành viên BQT CĐ Nhân sự

Công ty: Vinatest
Tổ chức chuyên về Khảo sát, hỗ trợ khảo sát và Đánh giá, hỗ trợ cung cấp đề thi, tiêu chí đánh giá kiểm tra ( Nhân sự, thị trường, giáo dục )

Cộng đồng Nhân sự: Hrlink.vn
The biggest Vietnam Human Resoures Forum | 150.000 members +  | kinhcan

Thông tin liên hệ:
Y!h [email protected] | F http://www.facebook.com/kinhcan24
M 0988.833.616 | L http://vn.linkedin.com/in/kinhcan | Wp kinhcan24.wordpress.com
Em [email protected] | W www.vinatest.vn | Gmail: [email protected]